Ydelsesbeskrivelser

Her finder du en beskrivelse af de ydelser, der gives på de to bofællesskaber, herunder information om målgruppen, formål, faglig referenceramme, ydelsens indhold og omfang samt egenbetaling.

Ydelsesbeskrivelse Skelvej

Ydelsesbeskrivelse Callisens Vej

Du kan læse mere om ydelsesbeskrivelser her