Til Kommuner

Her kan du læse mere om visitation, takster, ydelsesbeskrivelser og tilsyn. 

Gentofte Kommune har visitationsretten til de enkelte lejligheder og værelser på Skelvej og Callisensvej.

Borgerens hjemkommune betaler en takst pr. døgn. Taksten fastsættes en gang om året og dækker udgifter til den modtagne hjælp, omsorg og støtte.

På Callisensvej der fem pladser uden døgndækning; alle med samme takst.

På Skelvej er der 10 pladser med døgndækning, alle sammen med samme takst. 

Der henvises til Tilbudsportalen for information om de konkrete takster.

Der henvises til Gentofte kommune for mere information omkring visitation.