Udviklingsplaner

I Gentofte kommune udarbejder botilbuddene hvert år en udviklingsplan for at kvalificere den pædagogiske praksis og sikre borgers trivsel. 

I Gentofte kommune -Social & Handicap Drift- tilrettelægges indsatsen med et rehabiliterende sigte med afsæt i de mål, borgeren og handlekommunen i fællesskab har udarbejdet. 
Vores valg af faglige metoder og teknologier kan altid begrundes i målet om, at borgere med en funktionsnedsættelse skal kunne leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.
Hos os har vi fokus på den borgerrettede indsats, herunder på organisatorisk inddragelse af borgerne. 
Endelig er vi optaget af løbende at videreudvikle vores faglige tilgange og af mulighederne for innovation, herunder brugerdreven innovation.
Derfor udarbejdes der hvert år en samlet udviklingsplan, for de to tilbud. 
Planen er med til at sikre et højt fagligt niveau i vores daglige praksis, samtidig med at den understøtter beboernes trivsel bedst muligt. 

Læs vores seneste udviklingsplan her.