Kontaktperson

På både Skelvej og Callisensvej er beboeren tilknyttet to kontaktpersoner - en primær og en sekundær, som arbejder på begge bofællesskaber.

Samarbejde


Sammen med kontaktpersonerne kan beboeren lave aftaler, der støtter én i at gøre hverdagen, ugen eller måneden mere struktureret og dermed mere overskuelig. Aftalerne kan fx udforme sig i en oversigtsplan eller et skema, hvor vi skriver de opgaver ind, der ligger i at være flyttet hjemmefra. Det kan fx omhandle rengøring, tøjvask, madlavning og vedligeholdelse af fællesarealer.

Støtte i hverdagen


Hos kontaktpersonerne kan man også få støtte til andre praktiske ting, som for fx:
  • at få overblik over sin økonomi
  • ansøgning af fx boligsikring eller jobs
  • planlægning og deltagelse i møder.

Kontaktpersonen kan også deltage i:

  • lægebesøg
  • jobsamtaler
  • samtaler med kommunen
  • vise vej til et givent sted eller
  • generelt deltage i samtaler eller emner, der kan være udfordrende at stå med alene.

Samtaler


Ligeledes vil det være muligt at afholde fokussamtaler sammen med kontaktpersonerne, hvor beboeren bliver støttet i sin udvikling. I fokussamtalerne kan beboeren blandt andet fastlægge eventuelle delmål og forløb i forhold til de muligheder, ønsker og ambitioner, som han/hun har.

Handleplan


Når en ny beboer er faldet til i bofællesskabet, vil han/hun i samarbejde med sine kontaktpersoner lave en handleplan, der skal skabe klarhed over hvilke mål, beboeren har for fremtiden. Målene vil vi løbende arbejde med, og handleplanen bliver udarbejdet en gang om året. Målene i handleplanen kan både være af praktisk og personlig karakter fx:

’Jeg vil inden sommer blive bedre til at stå op om morgen’, eller

’Jeg vil indenfor de næste tre måneder blive bedre til at overholde mine aftaler’.

Handleplanen kvalitetssikrer, at beboeren får den fornødne hjælp og støtte til at blive et endnu mere bevidst, aktivt og selvstændigt menneske.