Hvad tilbydes der?

Bofællesskabets personale yder støtte på mange forskellige niveauer. Støtten baseres på den daglige individuelle livsførelse med afsæt i den enkelte beboers særlige behov.

Individuel støtte


Beboerne har mulighed for at få individuel støtte til almindelig daglig livsførelse.             
                                                                                                                    
Det kan fx. være at:
 • komme op om morgenen
 • komme afsted på arbejde og uddannelse
 • vejledning i personlig hygiejne
 • planlægning af indkøb og madlavning
 • støtte til indretning og vedligeholdelse af egen bolig
 • styring og administration af økonomi
 • håndtering af post
 • at deltage i dag- og fritidstilbud
 • at tage kontakt til læge eller tandlæge
 • orientering i egne personlige forhold
 • støtte til at disponere sin dag 

Sociale kompetencer


Der lægges også stor vægt på at støtte beboerne i at udvikle deres sociale kompetencer. Dette sker blandt andet gennem individuelle fokussamtaler, fælles aktiviteter og fællesspisning.
Beboerne støttes også i at indgå i sociale og professionelle relationer, herunder etablere og opretholde kontakt til venner, myndigheder samt uddannelses-, beskæftigelses- og fritidstilbud.

Motion


Beboerne opfordres til at dyrke motion. Det kan være løbe, cykle og træning i fitnesscenter eller bare gå en tur.

Livskvalitet


Formålet med den pædagogiske og praktiske hjælp, der gives i bofællesskabet, er at støtte beboerne i at leve et liv så selvstændigt og med så høj livskvalitet som muligt.