Om Skelvej

Bofællesskabet Skelvej er et botilbud til voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) med let til moderat støttebehov. Bofælleskabet har 10 individuelt indrettede lejligheder.

Bofællesskabet har til huse i en flot, nyrenoveret, ældre ejendom med ti individuelt indrettede lejligheder.

Alle beboerne har deres egen lejlighed, og i tilknytning til lejlighederne er der pædagogisk personale til rådighed i tidsrummet kl. 06.30 til 22.30 på hverdage samt i weekender.

Der er tilknyttet sovende rådighedsnattevagt i bofællesskabet, som kan kontaktes i tidsrummet kl. 22.30 til 06.30.