Kontaktperson

Ved indflytning på Skelvej eller Callisensvej vil en ny beboer blive tilknyttet to kontaktpersoner, som begge arbejder i de to huse.

Samarbejde


Sammen med kontaktpersonerne kan man lave aftaler, der støtter én i at gøre hverdagen, ugen eller måneden mere struktureret og dermed mere overskuelig. Aftalerne kan fx udforme sig i en plan eller et skema, hvor vi skriver de opgaver ind, der ligger i at være flyttet hjemmefra. Det kan fx omhandle rengøring, tøjvask, madlavning og rengøring af fællesarealer.

Støtte i hverdagen


Hos kontaktpersonerne kan man også få støtte til andre praktiske ting, som fx:
  • at få overblik over sin økonomi
  • støtte til ansøgning af fx boligsikring eller jobs
  • støtte til planlægning af møder samt deltagelse på møderne.

Kontaktpersonen kan tage med til fx:

  • lægen
  • jobsamtaler
  • samtaler på kommunen
  • vise vej til et givent sted eller
  • generelt deltage i samtaler eller emner, der kan være udfordrende at stå med alene.

Samtaler


Ligeledes vil det være muligt at afholde fokussamtaler sammen med kontaktpersonerne, hvor beboeren bliver støttet i sin udvikling. Ved sådanne fokussamtaler kan beboeren blandt andet fastlægge eventuelle delmål og forløb i forhold til de muligheder, ønsker og ambitioner, som han/hun har.

Handleplan


Når en ny beboer er faldet til i bofællesskabet vil han/hun i samarbejde med sine kontaktpersoner lave en ’handleplan’, der skal skabe klarhed over hvilke mål han/hun har for fremtiden. Målene kan både være af praktisk og personlig karakter. Fx

’Jeg vil inden sommer blive bedre til at stå op om morgen’, eller

’Jeg vil indenfor de næste tre måneder blive bedre til at overholde mine aftaler’.

Ligeledes vil kontaktpersonerne, i takt med kendskabet til den nye beboer, indkredse de områder, som vil gavne beboeren at arbejde med. Begge ting vil der løbende være opfølgning på. Handleplanen kvalitetssikrer, at beboeren får den fornødne hjælp og støtte, til at blive et endnu mere bevidst og selvstændigt menneske.