Hvad tilbydes der?

Bofællesskabets personale yder støtte på mange forskellige niveauer med afsæt i den enkelte beboers særlige behov.

Bofællesskabets personale yder støtte på mange forskellige niveauer med afsæt i den enkelte beboers særlige behov.

Beboerne har mulighed for at få individuel hjælp og støtte til almindelig daglig livsførelse.

Det kan fx være støtte til:

 • at komme op om morgenen
 • at komme af sted på arbejde og uddannelse
 • vejledning i personlig hygiejne
 • støtte til indkøb og madlavning
 • støtte til indretning og vedligeholdelse af egen bolig
 • støtte til styring og administration af økonomi
 • til håndtering af post
 • til at tage korrekt medicin, til at deltage i dag- og fritidstilbud
 • til at tage kontakt til læge eller tandlæge
 • til orientering i egne personlige forhold
   

Der er desuden gode muligheder for at have et fællesskab med de andre beboere.

Aftensmaden tilberedes i fælleskøkkenet og bliver spist i fællesskab.

Derudover er der rig mulighed for at lave aktiviteter sammen med de andre i husets fælleslokaler og i haven.

Formålet med den hjælp, der gives i bofællesskabet, er at støtte beboerne i at leve et liv så selvstændigt og med så høj livskvalitet som muligt.