Beboerne

Beboerne på Callisensvej har ASF og er mellem 20 og 31 år. De har et behov for let til moderat støtte for at klare hverdagen.

På nuværende tidspunkt bor der fem mænd.

Der er variation i beboernes behov for støtte. Hovedparten varetager selvstændigt hverdagens gøremål og den daglige livsførelse inde og uden for hjemmet. Beboerne har mest brug for let støtte til at indgå i sociale sammenhænge, tage kontakt til myndigheder og specialister, tage kontakt til uddannelses- og beskæftigelsestilbud, interessegrupper og klubber.

Det er en forudsætning, at beboerne har en aktiv hverdag uden for bofællesskabet. Dvs. at de enten går i skole, er optaget på en kort, mellem eller lang videregående uddannelse, arbejder eller deltager på andre særligt tilrettelagte uddannelser, afklaringsforløb eller aktivitetstilbud. 

Som beboer på Callisensvej skal man kunne være alene noget af aftenen, om natten samt i udvalgte timer i weekenden. Inden for de tidsrum er der dog altid en rådighedsvagt tilknyttet, som kan kontaktes pr. telefon i tilfælde af pludselig opstået sygdom eller andre akutte situationer.