Om Callisensvej

Bofællesskabet Callisensvej er et botilbud til voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) med let til moderat støttebehov. Bofælleskabet har fem individuelt indrettede værelser.

Bofællesskabet Callisensvej er et botilbud til voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) med let til moderat støttebehov. 

Alle beboerne har deres eget værelse og i tilknytning til værelserne er der pædagogisk personale til rådighed i tidsrummet

  • kl. 07.00 til 22.00 på hverdage
  • kl. 11.00 til 14.00 på lørdage
  • kl.13.00 til 21.00 på søndage
  • Samt efter behov på helligdage.

Der er tilknyttet rådighedsnattevagt, som kan kontaktes pr. telefon i tidsrummet kl. 22.00 til 07.00 ved fx. pludselig opstået sygdom eller andre akutte situationer.